Cum recuperezi parola Navicat


Cum recuperezi parola Navicat

Scrieti urmatorele coduri in Putty / FreeBSD:

cd /usr/local/etc/rc.d/
./mysql-server stop
mysqld_safe –skip-grant-tables &
mysql -u root
use mysql;
update user set password=PASSWORD(„PAROLA-NOUA”) where User=’root’;
flush privileges;
quit
/etc/init.d/mysql stop
/etc/init.d/mysql start


0.00 avg. rating (0% score) – 0 votes

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *